ESTUDI

MANEL FALCÓ I HUGUET

Arquitecte superior per l’Escola Superior d’Arquitectes de Barcelona (ETSAB).

Arquitecte tècnic per l’Escola d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Exerceix professionalment des de 1974.

 

JOSEP M. FALCÓ I HUGUET

Arquitecte superior per l’Escola Superior d’Arquitectes de Barcelona (ETSAB).

Exerceix professionalment des de 1976.

 

L’any  1988 formen la societat FALCÓ-DEULOFEU-FALCÓ que operà fins el 1996, any en què formen la societat actual FALCÓ HUGUET/ARQUITECTES, SCP

 

COL·LABORADORS

BME ENGINYERIA | enginyeria consultora d’estructures

BLÀZQUEZ-GUANTER | arquitectes estructures

LLUÍS LAGARDA | enginyer estructures

VICENS DEL POZO | enginyer instal·lacions

XAVIER MORERA | enginyer instal·lacions

JOSEP BELLMÀS | enginyer instal·lacions

EDUARD BONMATÍ | arquitecte tècnic

FRANCESC PRAT | arquitecte tècnic

JORDI ROIG | arquitecte tècnic

ANTONI MASÓ | arquitecte tècnic

RICARD MERCADER | enginyer de l’edificació

EMF ESTUDI MARTÍ FRANC | Arquitectura del paisatge

SERPA | Enginyeria i consultoria ambiental

TRAÇA | Estudi de serveis ambientals

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA | advocats

XAVIER HORS | advocat

NARCIS PÉREZ |advocat

JORDI SALGAS | advocat

REBLED-VAZQUEZ | advocats

EULÀLIA COLL | advocada

FRANCESC SANTOS | kpublicitat

CARLES CARRERES | fotògraf

JOEL MACIAS  | estudi gràfic

ÀNGELA BOIX | delineanta

JOAN  CANO | delineant

LOURDES COT | administrativa